Ekspertviden – i politik og om politik

Forfattere

  • Knud Larsen

Resumé

Der er en betydelig og stigende risiko for, at medierne går galt i byen, når de indkøber ekspertviden. Skal “eksperter” gøre nytte i det demokratiske kontrolapparat er der behov for en vis certificering af den enkeltes sagkundskab. Tendensen til tværfaglighed skulle nødigt få som følgevirkning, at ingen længere ‘besidder en særlig indsigt på et bestemt område’. Den særligt mediebevidste må ikke overskygge den særligt sagkyndige.

Forfatterbiografi

Knud Larsen

fhv. departementschef

Downloads

Publiceret

2012-09-12

Citation/Eksport

Larsen, K. (2012). Ekspertviden – i politik og om politik. Administrativ Debat, 2012(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/140560