Norske departementer i skjæringspunktet mellom politikk og fag

Forfattere

  • Carlo Thomsen
  • Rune J. Sørensen

Resumé

De siste tiårene har sett en kraftig vekst i kommunikasjonsmedarbeidere og en klar vekst i politikere i de norske departementene. Over tid kan dette utfordre fagavdelingenes faglige integritet, deres evne til å gi faglig uavhengige råd, og sikre at alle sider av en sak blir tilstrekkelig belyst før beslutning fattes. På lengre sikt kan dette underminere departementenes faglige legitimitet, og dessuten peke i retning av et system, hvor det ikke bare er den politiske ledelse som må skiftes ut ved valg.

Forfatterbiografier

Carlo Thomsen

fagdirektør, Fornyings- , administrasjons- og kirkedepartementet

Rune J. Sørensen

professor, Handelshøyskolen BI

Downloads

Publiceret

2012-09-12

Citation/Eksport

Thomsen, C., & Sørensen, R. J. (2012). Norske departementer i skjæringspunktet mellom politikk og fag. Administrativ Debat, 2012(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/140558