Klar styring og engageret ledelse øverst på dagsordenen

NYT FRA FORMANDEN FOR NORDISK ADMINISTRATIV FORBUND

Forfattere

  • Claes Nilas

Resumé

Nordisk Administrativ Forbund(NAF) vil fortsætte med at tage de aktuelle spørgsmål op. Derfor er det nærliggende, at vi i 2013 igen skal se på organiseringen af den offentlige sektor og samle op på de mange strukturforandringer, der faktisk er sket i lyset af kommunalreform, domstols- og politireform m.m.

Forfatterbiografi

Claes Nilas

FORMANDEN FOR NORDISK ADMINISTRATIVT FORBUND (NAF), DEPARTEMENTSCHEF

Downloads

Publiceret

2012-09-12

Citation/Eksport

Nilas , C. (2012). Klar styring og engageret ledelse øverst på dagsordenen: NYT FRA FORMANDEN FOR NORDISK ADMINISTRATIV FORBUND. Administrativ Debat, 2012(3). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/140544