Aftalesystemets hovedproblem: De fastlåste kommuneskatter

Forfattere

  • Jens Blom-Hansen

Resumé

Den lokale skatteudskrivningsret blev reelt afskaffet i 2008, da der blev indført sanktioner for kommunale skatteforhøjelser. De fastlåste kommuneskatter kan med tiden føre til, at kvaliteten af den velfærdsstat, der møder borgerne i landets forskellige kommuner, vil variere af grunde, som er meget svære at retfærdiggøre. Det er en udfordring for aftalesystemet at finde en mere varig løsning på de låste kommuneskater. En mulighed er at genindføre skatteudskrivningsretten og bero på lokal vælgerkontrol af skatternes udvikling. En anden mulighed er at øge den mellemkommunale udligning.

Forfatterbiografi

Jens Blom-Hansen

professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Downloads

Publiceret

2013-09-05

Citation/Eksport

Blom-Hansen, J. (2013). Aftalesystemets hovedproblem: De fastlåste kommuneskatter. Administrativ Debat, 2013(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/140535