Konkurrenceudsættelse på velfærdsområderne: Hvad er drivkræfterne?

Forfattere

  • Søren Kjær Foged

Resumé

Der er kommet øget politisk fokus på konkurrenceudsættelse på de kommunale velfærdsområder efter Produktivitetskommissionens anbefalinger og den kommende konsulentrapport bestilt af Finansministeriet. Forskning i kommunernes brug af konkurrenceudsættelse tyder på, at tradition for offentlig-privat samarbejde, kommunens økonomiske råderum, kommunalpolitikernes ideologi og antallet af administrationsprofessionelle har betydning for konkurrenceudsættelsen på velfærdsområderne. Disse forskningsresultater kan sammenlignes med de anbefalinger, som Produktivitetskommissionen gav Regeringen.

Forfatterbiografi

Søren Kjær Foged

PH.D. SØREN KJÆR FOGED, INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Downloads

Publiceret

2014-08-07

Citation/Eksport

Foged, S. K. (2014). Konkurrenceudsættelse på velfærdsområderne: Hvad er drivkræfterne?. Administrativ Debat, 2014(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/140375