Implementering af politisk Aftale om forsvarsområdet 2013-2017

Forfattere

  • Bjørn Ingemann Bisserup

Resumé

Forsvaret er – endnu en gang vil nogen sige – i gang med en omstilling. Men denne gang er det anderledes. Et bredt politisk flertal har besluttet, at besparelser i Forsvaret på 2,7 mia. kr. årligt skal bruges på andre prioriterede områder. Besparelserne er indledt i 2013, og det fulde beløb på 2,7 mia. kr. – svarende til knap 15 % af forsvarsbudgettet – skal være opnået i 2017.

Forfatterbiografi

Bjørn Ingemann Bisserup

GENERALLØJTNANT OG CHEF FOR FORSVARSSTABEN BJØRN INGEMANN BISSERUP

Downloads

Publiceret

2014-08-07

Citation/Eksport

Bisserup , B. I. (2014). Implementering af politisk Aftale om forsvarsområdet 2013-2017. Administrativ Debat, 2014(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/140372