Det kan gøres på en anden måde!

Den finanspolitiske styring af kommunerne i Danmark og Sverige

Forfattere

  • Niels Jørgen Mau Pedersen

Resumé

Budgetloven fra 2012/2014 skal ifølge regeringens lovprogram revideres i 2020. Der er naturligt nok interesse for emnet. DØRS (2019) har således behandlet emnet i den seneste rapport, og VIVE (Pedersen, 2018) har tidligere udført en analyse efter henvendelse fra DØRS. Analysen indeholder et komparativt studium, hvor der sammenlignes med styringsregimet i tidligere perioder og med forholdene i Sverige. Der er ikke tale om en evaluering som sådan, men i denne artikel præsenteres alligevel
nogle overordnede evaluerende betragtninger. Budgetloven har virkning for alle dele af den offentlige sektor, men i VIVE-studiet og i denne artikel ses alene på den nok mest omdiskuterede del: statens finanspolitiske styring af kommunerne.

Forfatterbiografi

Niels Jørgen Mau Pedersen

Projektchef i VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Downloads

Publiceret

2023-07-27 — Opdateret d. 2020-07-28

Versioner

Citation/Eksport

Mau Pedersen, N. J. (2020). Det kan gøres på en anden måde! Den finanspolitiske styring af kommunerne i Danmark og Sverige. Administrativ Debat, 2020(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/administrativ-debat/article/view/139718 (Original work published 27. juli 2023)