Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Indsendelsen er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Indsendelsesfilen er i Microsoft Word-format.
  • Der er angivet DOI/URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med dobbelt linjeafstand og benytter en 12-punktsskrifttype.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
  • Alle illustrationer, figurer og tabeller er numreret og placeret på passende steder i teksten.

Retningslinjer for forfattere

En artikel i RELevans bør typisk have en længde mellem 5000 og 8000 ord inklusive alt. Artikler skal indleveres i Word-format og skal suppleres med et abstract på 150–200 ord samt en liste på 5–6 nøglebegreber. Sidst i artiklen tilføjes en kortfattet forfatterpræsentation der inkluderer stillingsbetegnelse (hvis relevant), relevant baggrund/erfaring samt mailadresse. 

Tidsskriftet benytter referencesystemet Chicago Author-Date, sådan som det er beskrevet her. Alle forfattere skal sørge for at deres bidrag følger disse instruktioner før online indlevering, både gældende referencer i teksten og den afsluttende litteraturliste. Tidsskriftet benytter sig kun af to overskriftsniveauer, og forfattere skal sørge for at niveauerne er tydeligt adskilte typografisk. Fodnoter bruges sparsomt og kun til evt. uddybende kommentarer, ikke til URL-adresser. Notemarkering placeres efter punktum el.lign. Citater angives med dobbelte citationstegn, mens enkelte anførselstegn bruges ved fremhævelse af særlige begreber. Citater der er længere end tre linjer skrives som indrykket afsnit uden citationstegn. 

Artikler

Forud fastsat sektionspolitik

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.