Den norske biografien til Onkel Toms hytte

Forfattere

  • Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy Universitetet i Oslo
  • Janicke S. Kaasa OsloMet

Nøgleord:

Onkel Toms hytte, oversettelse, adaptasjon, resepsjon, bokhistorie

Resumé

Denne artikkelen trekker veksler på og viderefører det allerede foreliggende forskningsarbeidet på resepsjonen av Harriet Beecher Stowes berømte roman i Norge (publisert i 1852), som i stor grad har vært orientert rundt oversettelser som ble utgitt i 1850- og 1950-årene. Ved å analysere og sammenligne hittil lite undersøkte deler av den norske resepsjonen, og da med en særlig vektlegging av tre oversatte utgaver fra 1891, 1958 og 1991, tilfører artikkelen ny kunnskap om den norske biografien til Onkel Toms hytte. Den belyser sammenfallende tendenser i de norske adaptasjonene av Stowes roman og undersøker i hvilken grad de tendensene som er identifisert av den tidligere forskningen, er representative også for et større utvalg oversettelser. Avslutningsvis gjør artikkelen rede for hvordan stadig nye utgaver og publiseringskontekster har gjort at Onkel Toms hytte har sirkulert og vært virksom i det norske litterære markedet i 170 år.

Forfatterbiografier

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Universitetet i Oslo

Institutleder, Professor

Janicke S. Kaasa, OsloMet

Førsteamanuensis

Downloads

Publiceret

2023-02-27

Nummer

Sektion

Artikler