Den første danske roman eller den eneste danske romance?

Anna Margrethe Lassons Den beklædte Sandhed

Forfattere

  • Simona Zetterberg-Nielsen Aarhus Universitet

Nøgleord:

Romance, 1700-tallet, roman, fiktion, Anna Margrethe Lasson, Den beklædte Sandhed

Resumé

Artiklen argumenterer for, at Anna Margrethe Lassons Den beklædte Sandhed (1723), der hidtil er blevet læst som den første danske roman, i stedet bør genrebestemmes som en prosaromance. På dansk har vi ikke samme tradition for at skelne mellem romance og roman som i England, og der er ikke udkommet særlig mange danske prosaromancer på dansk. Ikke desto mindre søger artiklen at vise, at man både får et blik for det egenartede ved Lassons værk og for det særlige ved de fiktionsromaner, der udkom fra 1740’erne i Danmark, hvis man skelner mellem romancen og romanen. Jeg argumenterer for, at romancen som genre har et uklart forhold til historie og myte og dermed ikke på samme måde som romanen kan karakteriseres som en fiktionsgenre. Med dette udgangspunkt demonstrerer jeg, hvordan dette manifesterer sig i Lassons Den beklædte Sandhed – både i parateksten og i værkets sammenstilling af historiske, allego­riske og mytiske karakterer. Som et slutperspektiv inddrager jeg Peter Frederik Suhms forsøg på at skrive en romance – Den forliebte Philosophus eller Galli og Lycoris Elskov (skrevet 1749) – og grundene til, at Suhm opgav projektet. Artiklen samler sig i argumentet om, at romangenren er særegen, fordi den er fiktiv, og at Lassons Den beklædte Sandhed er det, fordi den er den eneste danske 1700-talsromance.

Forfatterbiografi

Simona Zetterberg-Nielsen, Aarhus Universitet

Lektor

Downloads

Publiceret

2023-02-27

Nummer

Sektion

Artikler