Nederdammen 33 i Ribe

- en kulturhistorisk fortælling om huset og dets beboere fra 1650 til 1976

Forfattere

  • Michael Alrø Jensen Sydvestjyske Museer

Nøgleord:

bygningsbevaring, bygningsarkæologi, Ribe, historiske huse, renæssance, nyere tid

Resumé

24
Der findes ingen danske byer uden for København, som i sin historiske bykerne har flere
fredede og bevaringsværdige huse end Ribe. Den historiske baggrund for dette er for
det første byens nedgang og forandring til en mindre købstad i 1700-tallet. For det andet
er det et resultat af en kombineret national og lokal bevaringsindsats i 1900-tallet.
De historiske huse i Ribe repræsenterer en næsten uudtømmelig kilde af kulturhistoriske
fortællinger, fordi byen er lige så begunstiget, når det kommer til bevaringen af sit
skriftlige kildemateriale. Denne artikel illustrerer hvor megen ny viden, der kan samles
om selv et mellemstort byhus, når man kombinerer forskelligt historisk kildemateriale
med observationer fra det stående hus og ældre bygningsarkæologiske iagttagelser. På
den måde er det for første gang lykkedes at datere husets opførelse og kende dets bygherre,
som viste sig at være en kvinde. Ligeledes har det været muligt at følge husets
skiftende ejere, hvis familiære relationer flere gange forbandt huset med naboejendommene,
og som med tiden har været med til at forandre ejendommen til sin nuværende
form. Hvis flere af de historiske huse på samme måde får deres historie beskrevet, vil
man formodentlig opdage en hel række nye interessante forbindelser på tværs af byen,
dens huse og deres beboere.

Downloads

Publiceret

2022-11-25