Mad til dagligdag og fest

- om fødevarer og landbrug i ældre jernalder ved Tjæreborg Nord

Forfattere

  • Tobias Danborg Torfing Sydvestjyske Museer
  • Daniel Smeds Moesgaard Museum
  • Jakob Kveiborg Moesgaard Museum

Nøgleord:

arkæologi, fødegrundlag, ernæring, yngre førromersk jernalder

Resumé

I og med at mad er essentielt for opretholdelsen af livet, er undersøgelser af bearbejdning af fødevarer og indtag af mad vigtige for at forstå forhistoriske samfunds daglige liv. Desværre er madvarer som regel ikke godt bevaret i jorden. Ofte er det kun gennem rester af forarbejdningen og tilberedningen af mad, at arkæologer kan få et indblik i fortidens madvaner. Denne artikel præsenterer nye fund, der kan belyse fødegrundlaget i en landsby fra yngre førromersk jernalder (200 til 1 f.Kr.). Landsbyen lå umiddelbart nord for Tjæreborg ved Esbjerg. Den bestod af omtrent 20 samtidige gårde, der lå på en nordvendt skråning lige ovenfor en mindre bæk med tilhørende vådområde. Landsbyen lå omtrent en kilometer fra marsken, og den var dermed en kystnær indlandsbebyggelse.

Downloads

Publiceret

2022-11-25