Lustrupholm

- historie og restaurering

Forfattere

  • Steffen M. Søndergaard

Nøgleord:

1700-tallet, arkitektur

Resumé

Lustrupholms hovedbygning er opført o. 1770, hvor byggeaktiviteten på områdets herregårde var markant, og hvor tilsvarende, store boliger blev opført i både Ribe og Varde. Til den grund­murede og teglhængte bygning knyttede sig oprindeligt tre stråtækte bindings­værkslænger, der omsluttede gårdspladsen. Bindingsværkslængerne blev i tidens løb omsat i grundmur eller helt fornyet, og bygningsfredningen 1945 kom derfor kun til at omfatte hoved­bygningen og nordlængen, der rummede bl.a. køkken og tilhørende birum. I 1960erne blev halvdelen af vestlængen nedrevet og nordlængen afkortet, men efter produktionsskolen Ribe Vikingecenters overtagelse af Lustrupholm i 1992 er det lykkedes at kombinere pladsbehov og arkitektoniske hensyn, således at de nedrevne bygninger er blevet genopført og hoved­bygningen restaureret.

Downloads

Publiceret

1998-12-01