Ribe og striden mellem stiftamtmand og magistrat under Store Nordiske Krig

Forfattere

  • Iben Fonnesberg Schmidt

Nøgleord:

1700-tallet, stat, politik, bystyre, konflikt

Resumé

I begyndelsen af 1700‑tallet var Danmark et land i krise og en stat i forandring. Størstedelen af landets befolkning led ‑ som store dele af Europa ‑ under en økonomisk lavkonjunktur, og disse forhold blev forværret af den Store Nordiske Krig, som brød ud i 1709 og kom til at vare helt til 1720. Staten var i stadig forandring, fordi de ændringer af det politiske og det administrative system, som blev påbegyndt ved enevældens indførelse i 1660, langt fra var gennemførte. I denne på mange måder turbulente tid kom magistraten i Ribe i strid med stiftamtmanden over Ribe Stift om magistratens varetagelse af byens styre, hvilket udviklede sig til, at centraladministrationen måtte skride ind og nedsætte en inkvisitionskommission i sagen.

Downloads

Publiceret

1998-12-01