Møntskatten fra Danelund

Forfattere

  • Jens Christian Moesgaard Nationalmuseet

Nøgleord:

Ribe, skattefund, udmøntning, 1000-tallet, vikingetogt

Resumé

I oktober 2002 blev der ved gården Danelund tæt ved Ribe, fundet en skat bestående af 72 mønter, nedlagt i 1080´erne. 63 er efterligninger af en egnelsk mønttype, men indskrifterne giver ikke mening og vægten er lavere end de engelske forbilleders. Det drejer sig med stor sandsynlighed om en hidtil ukendt udmøntning fra Ribe, der delvist udfylder et hul i rækken af Ribe-mønter. Udmøntningen er af dårlig sølvkvalitet, hvilket sikkert skal ses som et forsøg fra Kong Knud den Hellige på at tjene penge til financiering af et planlagt togt til England. Desuden indeholdt skatten syv danske, en norsk og en tysk mønt.

Downloads

Publiceret

2003-12-01