Eksempler på Ribe-huse fra 1850´´´ erne frem til omkring 1930

Forfattere

  • Steffen M. Søndergaard

Nøgleord:

Ribe, arkitekturhistorie, byggeskik

Resumé

Artiklen viser eksempler på senklassicismens og historicismens Ribe-huse, på villabyggeri fra o. 1900,
på restaureringsarbejder fra 1900-årenes tre første tiår, på nationale tendenser i begyndelsen af 1900-
årene og på Bedre Byggeskik fra 1920’erne samt et enkelt funkis-hus fra 1930’erne.

Downloads

Publiceret

2002-12-01