Stenomusen er medlemsblad for foreningen Steno Museets Venner. Det bringer artikler om videnskabs- og medicinhistoriske emner primært med udgangspunkt i Steno Museet udstillinger og samlinger. Bladet formidler også aktuelt nyt om arrangementer og dagliglivet på Science Museerne ved Aarhus Unversitet.
Bladet udkommer tre gange årligt.