Om tidsskriftet

Stenomusen er medlemsblad for foreningen Science Museernes Venner. Det bringer artikler om videnskabs- og medicinhistoriske emner primært med udgangspunkt i Steno Museets udstillinger og samlinger. Bladet formidler også aktuelt nyt om arrangementer og dagliglivet på Science Museerne ved Aarhus Unversitet.
Bladet udkommer normalt tre gange årligt.