Hvad må verden begynde med? – En undersøgelse af lysvæsenet i Phänomenologie des Geistes

Nøgleord: Hegel, The Phenomenology of Spirit, Science of Logic, Becoming

Resumé

The paper seeks to unfold a passage towards the end of The Phenomenology of Spirit by Hegel named Das Lichtwesen. The passage is found at the beginning of the section on religion, which constitutes the point in the development of spirit, wherein the spirit has gained a knowledge of itself but in a metaphorical and sensuous form. The paper argues that there are striking similarities between this passage and the sections of the Science of Logic concerning being, nothing, and becoming and engages in a comparative analysis between these. The theory interprets the determinations made in the passage of Das Lichtwesen as an explication of a cosmogony, anthropogony and, with a constructed neologism, an epistemogony respectively, i.e. an explication of the origins of being, humankind and the latter’s knowledge of the world. The hypothesis is that the Lichtwesen is a metaphysical correlate of the abstract and purely logical determinations of the beginning made in the Science of Logic and therefore constitutes the beginning in a more originary, metaphysical sense.

Forfatterbiografi

Thor Hennelund Nielsen, PhD Student

Syddansk Universitet

Referencer

Aristoteles. The Complete Works of Aristotle volume two. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Augustin. Bekendelser. København: Sankt Ansgars forlag, 2004.
Augustin. Om Guds Stad. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2002.
Blumenberg, Hans. Ästhetische und metaphorologische Schriften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001.
Bukdahl, Jørgen K. ”Strukturalismen”. Filosofien efter Hegel. København: Gyldendal, 1979.
Fichte, Johann Gottlieb. Forsøg på en ny fremstilling af videnskabslæren. Frederiksberg: Det lille forlag, 2001.
Hass, Jørgen. ”Den korteste vej i filosofien er omvejen”. Anvendt historie, En bog om og til historikeren Søren Mørch. (Red.) Rasmus Dahlberg & Per H. Hansen. København: Gyldendal, 2003.
70
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Grundlinien der Philosophie des Rechts. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2017. https://doi.org/10.14361/9783839413272-070
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Phänomenologie des Geistes. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1988.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Werke. Band 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wissenschaft der Logik, Das Sein (1812). Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1999.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wissenschaft der Logik, Die Lehre vom Begriff (1816). Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2003. https://doi.org/10.28937/978-3-7873-2781-2
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wissenschaft der Logik, Die Lehre vom Sein (1832). Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2008. https://doi.org/10.1017/s0263523200003931
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Wissenschaft der Logik, Die Lehre vom Wesen (1813). Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1999. https://doi.org/10.28937/978-3-7873-3237-3
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Åndens fænomenologi. København: Gyldendals bogklubber, 2007.
Huggler, Jørgen. Hegels skeptiske vej til den absolutte viden – En analyse af Phänomenologie des Geistes. København: Museum Tusculanums Forlag, 1999.
Johansen, Karsten Friis. Den antikke filosofis historie, Antikken. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2007. https://doi.org/10.1017/s0009840x00290537
Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1998. https://doi.org/10.1524/9783050050386.5
Kemp, Peter. Døden og maskinen. København: Rhodos, 1981.
Kreuzer, Johann. Das Licht als Metapher in der Philosophie. Manuskript til forelæsning d. 08.12.2014. Sidst tilgået: 02.10.2020. .
Mejer, Jørgen. Førsokratiske filosoffer fra Thales til Heraklit. København: Hans Reitzels Forlag, 1994.
71
Platon. Platon I. København: Gyldendal, 2009.
Platon. Platon II. København: Gyldendal, 2010.
Platon. Platon III. København: Gyldendal, 2011.
Platon. Platon IV. København: Gyldendal, 2013.
Plotin. Det ene, Udvalgte enneader. Frederiksberg: Det lille forlag, 2000.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph. Über das Wesen der menschlichen Freiheit. Stuttgart: Reclam, 1964.
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph. Schriften von 1794–1798. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975.
Sløk, Johannes. Nicolaus Cusanus og hans filosofiske system. Skjern: Platonselskabets skriftserie, 1974.
Wolsing, Peter. G. W. F. Hegel. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017.
Øhrgaard, Per. Goethe, Et essay. København: Gyldendal, 1999.
Publiceret
2020-12-31
Citation/Eksport
Nielsen, T. (2020). Hvad må verden begynde med? – En undersøgelse af lysvæsenet i Phänomenologie des Geistes. Res Cogitans, 14(3), 43-71. Hentet fra https://tidsskrift.dk/res_cogitans/article/view/123663
Sektion
Artikler