Fra valgstedet til indkøbscenteret: Danskernes stigende brug af brevstemmer

Forfattere

  • Yosef Bhatti KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
  • Jens Olav Dahlgaard Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.
  • Jonas Hedegaard Hansen Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  • Kasper Møller Hansen Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  • Mariann Malchau Olsen Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/politik.v19i2.27408

Resumé

It is becoming increasingly popular among Danes to use early voting. The article describes the changes that have been made in the electoral law to accommodate the use of early voting and describes the historical development in the use of early voting. In addition, we show that there is considerable variation in the use of early voting at the municipal level, and that it is especially the citizens of the island municipalities, rich municipalities and metropolitan municipalities that use early voting. In the third part of the analysis, we examine individual differences in the use of early voting with the help of a data set with over two million Danish voters in the municipal elections in 2013. We show that early voting is primarily used by the oldest citizens and citizens with a non-technical education – two groups that traditionally have turned out at high rates. Finally, we analyze the characteristics that can help to predict which citizens use early voting.

Forfatterbiografier

Yosef Bhatti, KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Seniorforsker ved KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Jens Olav Dahlgaard, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Jonas Hedegaard Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Ph.d.-studerende ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Mariann Malchau Olsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Kandidatstuderende, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Referencer

Aldrich, John H 1993. Rational choice and turnout. American Journal of Political Science: 246-278.

Bhatti, Yosef, Dahlgaard, Jens Olav, Hansen, Jonas Hedegaard & Hansen, Kasper Møller 2014a. Kan man øge valgdeltagelsen? Analyse af mobiliseringstiltag ved kommunalvalget den 19.
november 2013 København: Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Bhatti, Yosef, Dahlgaard, Jens Olav, Hansen, Jonas Hedegaard & Hansen, Kasper Møller 2014b. Hvem stemte til EP-valget 2014? Valgdeltagelsen ved Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014.Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata, København: Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Bhatti, Yosef, Dahlgaard, Jens Olav, Hansen, Jonas Hedegaard & Hansen, Kasper Møller 2014c. Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november 2013. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata, København: Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Bhatti, Yosef, Dahlgaard, Jens Olav, Hansen, Jonas Hedegaard, Hansen, Kasper Møller & Olsen, Mariann Malchau. 2013. Kommunalvalgets stemmekrise: Ingen garanti for at flere brevstemmer er løsningen. Available: http://raeson.dk/2013/kommunalvalgets-stemmekrise-ingen-garanti-forat-flere-brevstemmer-er-losningen/.

Bhatti, Yosef & Hansen, Kasper Møller 2010. Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 17. november 2009. Beskrivende analyser af valgdeltagelsen baseret på registerdata. Arbejdspapir Københavns Universitet, Institut for Statskundskab, 2010(3).

Blais, André, Dobrzynska, Agnieszka & Loewen, Peter 2007. Potential Impacts of Extended Advance Voting on Voter Turnout: Elections Canada.

Blais, André, Young, Robert & Lapp, Miriam 2000. The calculus of voting: An empirical test. European Journal of Political Research, 37(2): 181-201.

Brady, Henry & McNulty, John 2011. Turning out to vote: The costs of finding and getting to the polling place. American Political Science Review, 105(1): 115-134.

Dahlberg, Stefan, Oscarsson, Henrik & Öhrvall, Richard 2007. Förtidsröstning. Förtidsröstningsreformens effekter på individers röstningsbenägenhet vid de allmänna valen 2006. Göteborgs Universitet. Göteborg / Stockholm: Göteborgs Universitet.

Danmarks Statistik 2010. Valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd 17. november 2009. Befolkning og valg 2010:4, København Ø: Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik 2014. Valgene til kommunalbestyrelser og regionsråd 19. november 2013. Befolkning og valg 2014:2, København Ø: Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015. Befolkning og valg 2015:3, København Ø: Danmarks Statistik.

Downs, Anthony 1957. An Economic Theory of Democracy, New York: Harper and Row.

Elklit, Jørgen, Møller, Birgit, Svensson, Palle & Togeby, Lise 2005. Gensyn med sofavælgerne. Valgdeltagelse i Danmark, Århus: Århus Universitetsforlag.

Elklit, Jørgen & Togeby, Lise 2009. Where turnout holds firm: the Scandinavian exceptions. s. 83-105 I: Debardeleben, Joan & Pammett, Jon H (red.) Activating the Citizen: Dilemmas of Citizen Participation in Europe and Canada.

Franklin, Mark N 1999. Electoral engineering and cross-national turnout differences: what role for compulsory voting? British Journal of Political Science, 29(01): 205-216.

Franklin, Mark N. 2004. Voter turnout and the dynamics of electoral competition in established democracies since 1945, Cambridge.

Gronke, Paul, Galanes-Rosenbaum, Eva, Miller, Peter A & Toffey, Daniel 2008. Convenience voting. Annu. Rev. Polit. Sci., 11: 437-455.

Kommission Om Livskvalitet Og Selvbestemmelse I Plejebolig Og Plejehjem 2012. Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. I: Ældrekommissionen (ed.). Social- og Integrationsministeriet.

Ladner, Andreas & Pianzola, Joëlle 2010. Do Voting Advice Applications Have an Effect on Electoral Participation and Voter Turnout? Evidence from the 2007 Swiss Federal Elections. s.
211-224 I: Tambouris, Efthimios, Macintosh, Ann & Glassey, Olivier (red.) Electronic Participation. Springer Berlin Heidelberg.
Lassen, David Dreyer 2005. The effect of information on voter turnout: Evidence from a natural experiment. American Journal of Political Science, 49(1): 103-118.

Ministry of Justice Finland. 2012. Participation [Online]. Ministry of Justice Finland, http://tulospalvelu.vaalit.fi/K2012/e/aanaktiivisuus/aanestys1.htm (24-11 2015).

Ministry of Justice Finland. 2015. Voter turnout [Online]. Ministry of Justice Finland, http://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/en/aanestys1.html (24-11 2015).

Neeley, Grant W & Richardson, Lilliard E 2001. Who is early voting? An individual level examination. The Social Science Journal, 38(3): 381-392.

Oscarsson, Henrik & Holmberg, Sören 2013. Nya Svenska Väljare, Stockholm: Norstedts Jurdik.

Riker, William H. & Ordeshook, Peter C. 1968. A Theory of the Calculus of Voting. American Political Science Review, 62(01): 25-42.

Statistics Iceland. 2015a. Local government elections [Online]. Statistics Iceland, http://old.statice.is/Statistics/Elections/Local-goverment-elections (24-11 2015).

Statistics Iceland. 2015b. General elections [Online]. Statistics Iceland, http://old.statice.is/Statistics/Elections/General-elections (24-11 2015).

Statistics Norway. 2013. Stortingsvalet, 9. september 2013 [Online]. Statistics Norway, http://www.ssb.no/valg/statistikker/stortingsvalg (24-11 2015).

Statistics Norway. 2015. Kommunestyre- og fylkestingsvalget, 2015 [Online]. Statistics Norway, http://www.ssb.no/valg/statistikker/kommvalg (24-11 2015).

U.S. Election Assistance Commission 2013. The 2012 Election Administration and Voting Survey. U.S. Election Assistance Commission.

Valgloven 2015. Valgloven.

Wolfinger, Raymond E & Rosenstone, Steven J 1980. Who Votes?, New Haven, CT: Yale University Press.

Downloads

Publiceret

2016-06-01

Citation/Eksport

Bhatti, Y., Dahlgaard, J. O., Hansen, J. H., Hansen, K. M., & Olsen, M. M. (2016). Fra valgstedet til indkøbscenteret: Danskernes stigende brug af brevstemmer. Politik, 19(2). https://doi.org/10.7146/politik.v19i2.27408

Nummer

Sektion

Artikler