Meddelelser

Politik

Politik er et tværfagligt samfundsvidenskabeligt tidsskrift, der bringer artikler om politik ud fra mangfoldige akademiske perspektiver.
Redaktionen ligger vægt på faglighed sikret gennem anonym refereebedømmelse, formidling, som gør Politik tilgængelig uden for universitets mure og endelig politisk relevans.
Hvert nummer af Politik består af tre sektioner:
    En temasektion, som peger på sammenhænge, formidler forskning og fremfører argumenter om et relevant politisk emne; 
    En sektion med artikler, der leverer enkeltstående argumenter og analyser uden for tema; 
    En sektion med anmeldelser af bøger om politik.