Hvordan gik det med lokaldemokratiet?

Forfattere

  • Sune Welling Hansen Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/politik.v19i2.27407

Resumé

The article reviews studies that have examined the local democratic consequences of the Danish Structural Reform, with focus on studies that have used the municipal amalgamations (which were part of the aforementioned reform) to study the relationship between the size of political systems and the quality of democracy in those systems. The reviewed studies tend to find negative effects of municipal size on the quality of local democracy, although the effects are weak to moderate in size. These results are consistent with the existing local government literature on the relationship between size and democracy, which also has shown that size does not matter much for the quality of democracy. If there indeed are differences between local democracies of different sizes then this has more to do with the characteristics of those who choose to live in these communities, than it has to do with size.

Forfatterbiografi

Sune Welling Hansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Lektor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet

Referencer

Bhatti, Y og K M Hansen 2010, ‘Kommunalreformens betydning for den kommunale valgdeltagelse’, Tidsskriftet Politik, vol. 13, no. 3, pp. 6-16.

Bhatti, Y og K M Hansen 2011, ‘Who ‘marries’ whom? The influence of societal connectedness, economic and political homogeneity, and population size on jurisdictional consolidations’, European Journal of Political Research, vol. 50, no. 2, pp. 212-238.

Bhatti, Y, A L Olsen og L H Pedersen 2011, ‘Keeping the Lights On: Citizen Service Centers in Municipal Amalgamations’, Administration in Social Work, vol. 35, no. 1, pp. 3-19.

Blom-Hansen, J, J Elklit og S Serritzlew (red.) 2006, Kommunalreformens konsekvenser, Academica, Aarhus.

Blom-Hansen, J og S Serritzlew 2014, ‘Endogenitet og eksperimenter – forskningsdesignet som løsning’, Politica, vol. 46, no. 1, pp. 5-23.

Buch, Roger og J Elklit (red.) 2007, Nye kommunalvalg?Kontinuitet og forandring ved valget i 2005. Syddansk Universitetsforlag, Odense.

Bækgaard, M 2008, ‘Politisk og administrativ organisering i danske kommuner: Strukturreformens betydning’, Politica, vol. 40, no. 3, pp. 349-368.

Bækgaard, M 2010, ‘Skolelukninger i Kommunalreformens skygge? En analyse af Kommunalreformens policy-konsekvenser’, Tidsskriftet Politik, vol. 13, no. 3, pp. 28-37.

Dahl, R A og E R Tufte 1973, Size and Democracy, Stanford University Press, Stanford.

Dahlgaard, J O og L H Pedersen 2010, ‘Kommunesammenlægningernes betydning for kommunalpolitikernes motivation’, Tidsskriftet Politik, vol. 13, no. 3, pp. 17-27.

Denters, B, M Goldsmith, A Ladner, P E Mouritzen og L E Rose 2014, Size and Local Democracy, Edward Elgar, Cheltenham.

Elklit, J og M N Pedersen 2006, Kampen om den nye kommune. Syv fortællinger fra den kommunale valgkamp 2005, Syddansk Universitetsforlag, Odense.

Eklit, J og U Kjær (red.) 2013, KV09. Analyser af kommunalvalget 2009, Syddansk Universitetsforlag, Odense.

Hansen, K M 2012, ’Kvantitative datakilder’, side 287-301 i L B Andersen, K M Hansen og R Klemmensen (red.), Metoder i Statskundskab, 2. udgave, Hans Reitzels Forlag, København.

Hansen, K, B Bjørnholt, P K Jespersen, J A Nielsen og H Salomonsen 2008, Nye kommuner i støbeskeen – om organisering og styring i de nye kommuner, Handelshøjskolens Forlag, København.

Hansen, S W & U Hjelmar 2015, ‘Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet’, Politica, vol. 47, no. 3, pp. 464-484.

Hansen, S W 2015, ‘The Democratic Costs of Size: How Increasing Size Affects Citizen Satisfaction with Local Government’, Political Studies, vol. 63, no. 2, pp. 373-389.

Hansen, S W 2013, “Polity Size and Local Political Trust: A Quasi-experiment Using Municipal Mergers in Denmark’, Scandinavian Political Studies, vol. 36, no. 1, pp. 43-66.

Houlberg, K og H Larsen 2000, ‘Er kommunerne bæredygtige ind i det næste årtusind?’, side 29-49 i P Dahler-Larsen og K K Klausen (red.), Festfyrværkeri eller gravøl? En debatbog om den danske kommune ved årtusindskiftet, Odense Universitetsforlag, Odense.

Houlberg, K og L H Pedersen 2014, ‘Political Consensus and Fiscal Outcomes’, Local Government Studies, vol. 41, no. 1, pp. 78-99.

Jakobsen, M 2009, “Når administrativ inddeling påvirker politisk adfærd: Strukturreformen og lokal stemmeadfærd ved kommunalvalget i 2005’, Politica, vol. 41, no. 3, pp. 349-372.

Jakobsen, M og U Kjær 2015, “Political Representation and Geographical Bias in Amalgamated Local Governments”, Local Government Studies, vol. 42, no. 2, pp. 208-227, DOI: 10.1080/03003930.2015.1127225.

Kjær, U og R Klemmensen 2014, ‘What are the Local Political Costs of Centrally Determined Reforms of Local Government?’, Local Government Studies, vol. 41, no. 1, pp. 100-118.

Kjær, U, U Hjelmar og A L Olsen 2010, ‘Democratic Functioning of Local Councils: The Case of The Danish 2007 Structural Reform’, Local Government Studies, vol. 36, no. 4, pp. 569-585.

Kjær, U og J Elklit 2010, ‘Party politicisation of local councils: Cultural or institutional explanations for trends in Denmark, 1966–2005’, European Journal of Political Research, vol., 49, no.
3, pp. 337-358.

Kjær, U og P E Mouritzen (red.) 2003, Kommunestørrelse og lokal demokrati, Syddansk Universitetsforlag, Odense.

KREVI 2009, Strukturreformen udfordrer nærdemokratiet. Aarhus: KREVI.

Lassen, D D og S Serritzlew 2010, ‘Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse’, Politica, vol. 42, no. 2, pp. 145-162.

Lassen, D D & S Serritzlew 2011, ‘Jurisdiction Size and Local Democracy: Evidence on Internal Political Efficacy from Large-scale Municipal Reform’, American Political Science Review, vol.
105, no. 2, pp. 238-258.

Meyer, B D 1995, ‘Natural and Quasi-Experiments in Economics’, Journal of Business & Economic Statistics, vol. 13, no. 2, pp. 151-161.

Mouritzen, P E (red.) 2006, Stort er godt. Otte fortællinger om tilblivelsen af de nye kommuner, Syddansk Universitetsforlag, Odense.

Nielsen, T S og C Vestergaard 2014, ‘Kommunestørrelse og demokrati – effekten af kommunestørrelse på borgernes eksterne politiske effektivitetsfølelse’, Politica, vol. 46, no. 2, pp. 219-236.

Olsen, A L 2010, ‘Kommunalreformens konsekvenser: Kommunalpolitikernes rolle, borgernes lokaldemokratiske
opfattelse og den administrative organisering’, Tidsskriftet Politik, vol. 13, no. 3, pp. 38-47.

Verba, S og N H Nie 1972. Participation in America: Political Democracy and Social Equality, Harper & Row, New York.

Wooldridge, J M 2009. Introductory Econometrics: A Modern Approach, 4. udgave, Cengage, Independence.

Downloads

Publiceret

2016-06-01

Citation/Eksport

Welling Hansen, S. (2016). Hvordan gik det med lokaldemokratiet?. Politik, 19(2). https://doi.org/10.7146/politik.v19i2.27407