Tendenser i stat-kommuneforholdet efter kommunalreformen – fokus på økonomiaftaler og sanktionssystemet

Forfattere

  • Niels Jørgen Mau Pedersen KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

DOI:

https://doi.org/10.7146/politik.v19i2.27406

Resumé

This article aims at presenting trends in the state-local budget-cooperation system in Denmark, following the local government reform in 2007 and the fiscal rules in the budget law from 2012. The article investigates some of the characteristics of the development from 1980 until 2016. Evidence gives support to the hypothesis that the possibility for the municipalities’ organization to negotiate increasing expenditures has been narrowed, however accompanied by more liberal grant financing. The local government reform seems to have opened a window of opportunity for an elaborated system of collective and especially individual central government sanctions to strengthen the macroeconomic management of service expenditures of local governments. The identified trends in the Danish state-local relations may indicate that the decentralized model of local governments in Denmark is increasingly under pressure. However, the Danish municipal sector is still growing with respect to economic significance.  

Forfatterbiografi

Niels Jørgen Mau Pedersen, KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Cand.oecon., Projektchef i KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Referencer

Blom-Hansen, J 1996, ’Kan budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne forbedres?’ Nordisk Administrativt Tidsskrift, 4/1996.

Blom-Hansen, J 2007, ’Pengeafbrænding inden lukketid? Om kommunernes økonomiske dispositioner op mod kommunesammenlægningerne’, i VL Nielsen og N Ploug (red.): Når politik bliver til virkelighed. Festskrift til professor Søren Winter.

Blom-Hansen & J, K Houlberg 2004, ’De dyre kommunesammenlægninger’. Kronik i Jyllands-Posten, 2004.

Bæk, T Astrup, MMQ Andersen, SKJ Krahn 2016, Sanktionslovgivningen og kommunernes økonomiske styring. Centrale udviklinger i kommunernes forbrugsmønstre og serviceudgifterne 2008-2014. KORA.

De Økonomiske Råd 2010, ’Konjunkturvurdering. Langsigtet udvikling i de offentlige finanser’, i Dansk Økonomi, Forår 2010.

Finansministeriet 2001-2005, Aftaler om den kommunale økonomi for [2002-2006]. Årlig publikation.

Finansministeriet 2006-2015, Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for [2007-2016]. Årlig publikation.

Finansministeriet 2011, Budgetoversigt 2, august 2011.

Finansministeriet 2014, Budgetoversigt 2, august 2014.

Finansministeriet 2015, Økonomisk redegørelse, december 2015.

Finansministeriet 2016, Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. Aftale mellem KL og regeringen af 18. marts 2016.

Indenrigsministeriet 1989, Aftaler og henstillinger vedr. den kommunale økonomi i 80’erne. Juni 1989.

Juul, T & H Kyvsgaard 2013, Kommunernes budget – udgifter og finansiering. Danmarks Forvaltningshøjskole.

KL 2003, Kommunal budgetredegørelse 2004.

KL 2008, Udviklingen i aftalesystemet mellem staten og kommunerne. Upubliceret arbejdsgrupperapport.

KL 2012, ’KL-høringssvar vedr. forslag til budgetlov’, April 2012.

Larsen, T & NJ Mau Pedersen 2015, Den offentlige sektor. Handelshøjskolens forlag.

Lotz, J 1991, ’Økonomiske aftaler mellem stat og kommuner’. Kommunal Årbog. 1991.

Lotz, J 2007, ’Spillet om kommunernes økonomi’, i S Lundtorp og M Rasmussen (red), Rigtigt kommunalt. Ledelse i kommuner og amter fra reform til reform. Handelshøjskolens Forlag, København.

Nielsen, PB & MH Rasmussen, 2012, ‘Public Expenditure Management in Denmark’. Monetary Review, 2nd. Quarter 2012, part. 1, Danmarks Nationalbank.

Pedersen, NJ Mau 1998, ’Aftalesystemet mellem staten og kommunerne – opgaver og udfordringer’, i MH Jørgensen (red.), Indenrigsministeriet 1848-1998.

Pedersen, NJ Mau 2004, Lokal beskatning i Danmark. Nogle problemstillinger. Undervisningsnoter 93. Københavns Universitet, Økonomisk Institut.

Pedersen, NJ Mau 2013, ‘Prevention of local government unsustainable behaviour: some danish experiences’, i NJ Mau Pedersen, J Lotz og J Kim (red.), Balance between decentralization and merit. Korea Institute of Public Finance and Danish Ministry of Economic Affairs and the Interior.

Pollitt, C & G Bouckaert 2009, Continuity and Change in Public Policy and Management. Edward Elgar.

Rieper, O, M Bengtsson, J Blom-Hansen 2004, Aftaler mellem kommune og stat. AKF.

Regeringen 2010, GenopretningsPakken. Danmark ud af krisen – regningen betalt. Maj 2010.

Regeringen 2011, Bedre udgiftsstyring. Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. April 2011.

Regeringen 2012, ’Lovforslag L 174. Forslag til budgetlov’. Fremsat april 2012.

Regeringen 2015, ’Aftale om kommuneaftaler og regionsaftaler’, Pressemeddelelse 10. juli 2015.

Suenson, E. L., Nedergaard, P., & Christiansen, P. M. 2015. ‘Why Lash Yourself to the Mast? The Case of the Danish "Budget Law"’. Public Budgeting & Finance, Summer 2015, 1-19.

Sørensen, E Moll, S Hovik, H Lorentzen, E Nergaard, O Rieper, 2007, Konsultationer og aftaler mellem stat og kommuner – i Norge og Danmark. Rapport fra AKF og NIBR. AKF Forlaget
2007.

Sørensen, E Moll 2013, A Window for Centralisation? The Danish ‘Structural Reform’ and the measurement and steering of municipal service performance. PhD Thesis, University of Copenhagen.

Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013a, Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler. Maj 2013.

Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013b, ’Mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter’. Kommunaløkonomisk analyse nr. 2.

Downloads

Publiceret

2016-06-01

Citation/Eksport

Pedersen, N. J. M. (2016). Tendenser i stat-kommuneforholdet efter kommunalreformen – fokus på økonomiaftaler og sanktionssystemet. Politik, 19(2). https://doi.org/10.7146/politik.v19i2.27406