Økonomiske konsekvenser af kommunalreformen

Forfattere

  • Kurt Houlberg KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

DOI:

https://doi.org/10.7146/politik.v19i2.27404

Resumé

As part of the Danish Structural Reform of 2007, 239 municipalities were amalgamated to 66 municipalities, while 32 municipalities were left untouched. Evaluations based on difference-in-difference designs show that economic steerability has increased in amalgamated municipalities and that economies of scale regarding administration and maintenance of roads have been realised. The savings on administration and roads, however, have been reallocated to other policy areas, and no economies of scale for total expenditures can be identified. For major municipal policy areas such as day care, schools and eldercare – where the producing unit is at plant level rather than at municipal level – no economies of scale are seen. The efficiency of the service provision seems to be unaffected by the amalgamations. No valid conclusions can be drawn regarding cost-effectiveness effects of amalgamations and economies of scope related to an increased task portfolio.

Forfatterbiografi

Kurt Houlberg, KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Programchef i KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Forsker i strukturelle og økonomiske faktorers betydning for kommunernes styring, herunder kommunalreformens konsekvenser for lokaldemokrati og økonomi

Referencer

Andrews, R., Boyne, G.A., Law, J. & Walker, R.M. 2005, ‘External Constraints on Local Service Standards: The Case of Comprehensive Performance Assessment in English Local Government’, Public Administration, vol. 83, no. 3, pp. 639-656.

Arendt, J.N., Jacobsen, S.T., Kiil, A. & Kloppenborg, H.S. 2014, Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet, KORA, København.

Bel, G. 2013. ‘Local government size and efficiency in capital-intensive services: What evidence is there of economies of scale, density and scope?’ in The challenge of local government size, eds. S. Lago-Peñas & J. Martinez-Vazguez. Cheltenham, Edward Elgar, UK.

Blom-Hansen, J. 2002. ‘Budget procedures and the size of the budget: Evidence from Danish local government’, Scandinavian Political Studies, vol. 25, no. 4, pp. 85-106

Blom-Hansen, J., Houlberg, K. & Serritzlew, S. 2014, ‘Size, Democracy, and the Economic Costs of Running the Political System’, American Journal of Political Science, vol. 58, no. 4, pp. 790-803.

Blom-Hansen, J., Houlberg, K. & Serritzlew, S. 2016, ‘Kommunalreformen i Danmark’ in Kommunereformen i perspektiv, eds. J.E. Klausen, J. Askim & S. Vabo, Fagbokforlaget, Oslo.

Blom-Hansen, J., Houlberg, K., Serritzlew, S. & Treisman, D. [forthcoming], Jurisdiction Size and Local Government Policy Expenditure: Assessing the Effect of Municipal Amalgamation, American Political Science Review [forthcoming].

Blom-Hansen, J., Ibsen, M. & Juul, T. 2012, Fra sogn til velfærdsproducent. Kommunestyret gennem fire årtier, Syddansk Universitetsforlag, Odense.

Boadway, R. & Shah, A. 2009, Fiscal Federalism: Principles and Practice of Multiorder Governance, Cambridge University Press, Cambridge.

Borge, L. 2005, ‘Strong politicians, small deficits: evidence from Norwegian local governments’, European Journal of Political Economy, vol. 21, no. 2, pp. 325-344.

Borge, L., Falch, T. & Tovmo, P. 2008, ‘Public sector efficiency: the roles of political and budgetary institutions, fiscal capacity, and democratic participation’, Public Choice, vol. 136, no. 3, pp. 475-495.

Boyne, G.A. 2002. ‘Concepts and Indicators of Local Authority Performance: An Evaluation of the Statutory Frameworks in England and Wales’, Public Money & Management, vol. 22, no. 2, pp. 17-24

Boyne, G.A. 1996, Constraints, Choices and Public Policies, JAI, London.

Bæk, T.A., Andersen, M.M.Q. & Krahn, S.K.J. 2016, Sanktionslovgivningen og kommunernes økonomiske styring, KORA, København.

Bækgaard, M. 2010a, ‘Skolelukninger i kommunalreformens skygge? En analyse af Kommunalreformens policy-konsekvenser’, Politik, vol. 13, no. 3, pp. 28-37.

Bækgaard, M. 2010b, Udvalgsmedlemsskab, organisering og præferencer: Analyser af sektorisering i danske kommuner – en sammenfatning (Ph.d.-afhandling), Forlaget Politica, Aarhus.

Bækgaard, M. 2009, ‘Organizational Change in Local Governments: The Impact of the Danish Local Government Reform’, World Political Science Review, vol. 5, no. 1, doi:10.2202/1935-6226.1062.

Bækgaard, M. 2008, ‘Politisk og administrativ organisering i danske kommuner: strukturreformens betydning’, Politica, vol. 40, no. 3, pp. 349-368.

Christiansen, P.M. (ed) 2014, Budgetlægning og offentlige udgifter, 2nd edn, Hans Reitzel, København.

Elm-Larsen, R. 2007, Forvaltningsrevision: begreb, teori og proces, 2nd edn, Samfundslitteratur, Frederiksberg.

Feilberg, S. & Mathiasen, A.H. 2012, Kommunernes skolestruktur: analyse af udviklingen 2004-2011. Notat, KORA, København.

Flynn, N. 2012, Public Sector Management, 6th edn, Sage Publications Ltd, London.

Foged, S.K. 2015, ‘En effektevaluering på danske kommuners regnskaber, 2010-2013’, Økonomi & Politik, vol. 88, no. 1, pp. 57-75.

Hagen, T.P. & Vabo, S.I. 2005, ‘Political characteristics, institutional procedures and fiscal performance: Panel data analyses of Norwegian local governments, 1991–1998’, European Journal of Political Research, vol. 44, no. 1, pp. 43-64.

Hansen, S.W. 2015, ‘The Democratic Costs of Size: How Increasing Size Affects Citizen Satisfaction with Local Government’, Political Studies, vol. 63, no. 2, pp. 373-389.

Hansen, S.W. 2014, ‘Common pool size and project size: an empirical test on expenditures using Danish municipal mergers’, Public Choice, vol. 159, no. 1, pp. 3-21.

Hansen, S.W. & Hjelmar, U. 2013, Kommunesammenlægninger og borgernes opfattelse af lokaldemokratiet – en status 6 år efter kommunalreformen [Upubliceret konferencepapir].

Hansen, S.W. & Hjelmar, U. 2015, ‘Når kommuner bliver større: De korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet’, Politica, vol. 47, no. 3, pp. 464-484.

Hansen, S.W., Houlberg, K. & Pedersen, L.H. 2014, ‘Do Municipal Mergers Improve Fiscal Outcomes?’, Scandinavian Political Studies, vol. 37, no. 2, pp. 196-214.

Houlberg, K. 2015a, Politisk lederskap og demokrati i sammenslåtte kommuner i Danmark. Baggrundsnotat, KORA, København.

Houlberg, K. 2015b, ‘De danske kommuners økonomiske styring efter kommunalreformen - har sanktionslovgivningen påvirket de økonomiske, strukturelle og politiske faktorers betydning?’, Paper præsenteret på XXIV NORKOM konference i Göteborg 26.-28. november 2015.

Houlberg, K. 2014, ‘David og Goliat i kassen før lukketid – danske kommuners likviditets- og gældsudvikling op til kommunesammenlægningerne i 2007’, Politica, vol. 46, no. 2, pp. 237-257.

Houlberg, K., Østergaard Larsen, B. & Rangvid, B.S. 2013, Benchmarking- og effektivitetsanalyse på folkeskoleområdet, KORA, København.

Houlberg, K. & Pedersen, L.H. 2015, ‘Political Consensus and Fiscal Outcomes’, Local Government Studies, vol. 41, no. 1, pp. 78-99.

Houlberg, K. 2000, Kommunale stordriftsfordele - hvor finder vi dem, og hvor store er de? AKF, København.

Jørgensen, T.B. & Mouritzen, P.E. 2002, Udgiftspolitik og budgetlægning, 2nd edn, Systime Academic, Århus.

KL 2014, Dobbelturbanisering – overordnet trend og lokale befolkningsforskydninger. Analysenotat, KL, København.

KL 2015, Styr på økonomien (7. maj. 2015). Tilgængelig: http://www.kl.dk/Okonomi-ogdokumentation/Styr-pa-okonomien-id178699/.

Larsen, T. & Mau Pedersen, N.J. 2015, Den offentlige sektor, 8th edn, Handelshøjskolens Forlag, København.

Lassen, D.D. & Serritzlew, S. 2011, ‘Jurisdiction size and local democracy: Evidence on internal political efficacy from large-scale municipal reform’, American Political Science Review, vol.
105, no. 2, pp. 238-258.

Mouritzen, P.E. 2010, ‘The Danish revolution in local government: How and why?’ in Territorial Choice: The Politics of Boundaries and Borders, eds. H. Baldersheim & L.E. Rose, Palgrave

Macmillan, Basingstoke, pp. 21-41.

Moynihan, D.P., Fernandez, S., Kim, S., LeRoux, K.M., Piotrowski, S.J., Wright, B.E. & Yang, K. 2011, ‘Performance Regimes Amidst Governance Complexity’, Journal of Public Administration Research and Theory, vol. 21, no. Suppl. 1, pp. 141-155.

Munk Christiansen, P. (ed) 2014, Budgetlægning og offentlige udgifter, 2nd edn, Hans Reitzel, København.

Nøhr, K., Meldgaard, J., Dalsgaard, C. & Bækgaard, M. 2012, Udviklingen i strukturen på dagtilbudsområdet i 2004-2011, KORA, København.

Olsen, A.L. 2010, ‘Kommunalreformens konsekvenser: kommunalpolitikernes rolle, borgernes lokaldemokratiske
opfattelse og den administrative organisering’, Tidsskriftet Politik, vol. 13, no. 3, pp. 38-47.

Olsen, A.L. 2013, ‘Kommunalpolitikeres syn på statslig styring, enkeltsager, embedsmænd og egen indflydelse i perioden 1995-2013’, Økonomi & Politik, vol. 86, no. 4, pp. 18-32.

Pollitt, C. & Bouckaert, G. 2011, Public Management Reform: a Comparative Analysis. New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State, 3rd edn, Oxford University Press, Oxford.

Poul, E.M. 1991, Den politiske cyklus: en undersøgelse af vælgere, politikere og bureaukrater i kommunalpolitik under stigende ressourceknaphed, Politica, Århus.

Regeringen 2004, Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om strukturreform, Regeringen, København.

Rubin, I. 2010, The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing, 6th edn, CQ Press, Washington, D.C.

Serritzlew, S. 2005, ‘Breaking Budgets: An Empirical Examination of Danish Municipalities’, Financial Accountability & Management, vol. 21, no. 4, pp. 413-435.

Strukturkommissionen 2004, Strukturkommissionens betænkning. Bd.1: Hovedbetænkningen. Betænkning 1434, Strukturkommissionen, [København].

Suenson, E.L., Nedergaard, P. & Munk Christiansen, P. 2016, ‘Why Lash Yourself to the Mast? The Case of the Danish “Budget Law”’, [Forthcoming], Public Financial Publications.

Tovmo, P. 2007, ‘Budgetary Procedures and Deficits in Norwegian Local Governments’, Economics of Governance, vol. 8, no. 1, pp. 37-49.

Van Dooren, W., Bouckaert, G. & Halligan, J. 2015, Performance Management in the Public Sector, 2nd edn, Routledge, London.

Velasco, A. 2000, ‘Debts and deficits with fragmented fiscal policymaking’, Journal of Public Economics, vol. 76, no. 1, pp. 105-125.

Wildavsky, A. 1979, The Politics of the Budgetary Process, 3rd edn, Little, Brown & Company, Boston.

Wildavsky, A.B. 2002, Budgeting: a Comparative Theory of Budgetary Processes, 2. rev. ed., 4. print, Transaction Publishers, New Brunswick.

Wildavsky, A.B. & Caiden, N. 2003, The New Politics of the Budgetary Process, 5th edn, Longman, New York.

Wittrup, J., Houlberg, K., Jordan, A.L.T. & Bogetoft, P. 2013, Kommunale serviceniveauer og produktivitet, KORA, København.
Økonomi- og Indenrigsministeriet 2013, Evaluering af kommunalreformen: afrapportering fra Udvalget om Evaluering af Kommunalreformen, Økonomi- og Indenrigsministeriet, København.

Downloads

Publiceret

2016-06-01

Citation/Eksport

Houlberg, K. (2016). Økonomiske konsekvenser af kommunalreformen. Politik, 19(2). https://doi.org/10.7146/politik.v19i2.27404