Den kommunale klimaindsats 1990-2018: en komparativ analyse af fem danske kommuners klimaindsats i et historisk perspektiv

  • Mette Stidsen
Nøgleord: Kommunal klimaindsats, Danske kommuner, Nationale målsætninger, COP15, Komparativ analyse

Resumé

Global organizations like the UN and the EU have been working towards mitigating climate change since the end of the 1980s. The media, the politicians and the scholars in Denmark often overlook the potential of local governments. This raises questions regarding the development in climate adaption and mitigation in Danish municipalities. What kind of initiatives does the municipalities implement? Are there conformity in the measures and if so, why? Are there variations in the local climate policy and if so, why? The analysis shows that the national and supranational legislation and agreements provide the framework for the climate action in the municipalities. The reasons for the variation of the implementation times are many: geographic and demographic factors, general trends, paradiplomacy and the desire for a green image. 

Referencer

Adger, W.N., S. Agrawala, M.M.Q. Mirza, C. Conde, K. O’Brien, J. Pulhin, R. Pulwarty, B. Smit and K. Takahashi (2007). Assessment of Adaptation Practices, Options, Constraints and Capacity. I: M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, red., Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergov-ernmental Panel on Climate Change. Cambridge: University Press, s. 717-743.
Bach Nielsen, A. and Bislev, S.A. (2018). Et syn for sagen: En analyse af videnskab, materialitet og erfaringsbetydning for Københavns klimatilpasningspolitik. Politik, årg. 21(1), s. 59–78. https://doi.org/10.7146/politik.v21i1.106143
Betsill, M. (2001). Mitigating Climate Change in US Cities: opportunities and obstacles. Local Environment, årg. 6(4), s. 393–406. https://doi.org/10.1080/13549830120091699
Betsill, M. and Bulkeley, H. (2007). Looking Back and Thinking Ahead: A Decade of Cities and Climate Change Research. Local Environment, årg. 12(5), s. 447–456. https://doi.org/10.1080/13549830701659683
Borgmesterpagtinitiativet (2018). Oprindelse og udvikling. Tilgængelig på https://www.borgmesterpagten.eu/om/borgmesterpagt-initiativet/oprindelse-og-udvikling.html [Tilgået d. 27. november 2019]
Bostrup, J. (2017). Her er de løsninger, de store skal bruge: 90 af verdens største byer åbner grønt hovedkvarter i København. Politiken.
Bulkeley, H. (2015). An Urban Politics of Climate Change: Experimentation and the Governing of Socio-Technical Transitions. London, New York: Routledge, Taylor & Francis Group. https://doi.org/10.4324/9781315763040
Danmarks Naturfredningsforening (2018). Klimakommuner. Tilgængelig på https://www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/ [Tilgået d. 27. november 2019]
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (2014). Lov Om Klimarådet, Klimapolitisk Redegørelse Og Fastsættelse Af Nationale Klimamålsætninger.
Energistyrelsen (2012). Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti, om den danske energipolitik 2012-2020.
Finansministeriet (2012). Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2013.
FN (2019). Mål 13: Klimaindsats. FN's Verdensmål. Tilgængelig på: https://www.verdensmaalene.dk/maal/13 [Tilgået d. 14. september 2019].
Giddens, A. (2009). The Politics of Climate Change. Cambridge, Malden, MA: Polity.
Hocking, B. (1999). Patrolling the ‘frontier’: Globalization, localization and the ‘actorness’ of non‐central governments. Regional & Federal Studies, årg. 9(1), s. 17–39. doi: https://doi.org/10.1080/13597569908421069.
Hoff, J., Kjer, M.G. and CIDEA (2017). Klimaets kommunale tilstand: klimapolitik i danske kommuner. Kbh.: Jurist- og Økonomforbundet.
Kjerulf Petersen, L. (2007). En nedtur for økologisk modernisering: Dansk fjernsynsdækning af det globale miljø. I: J. Holm, L. Kjerulf Petersen, J. Læssøe, A. Remmen og C. Jahn Hansen, red., Økologisk Modernisering På Dansk. Brud Og Bevægelser i Miljøindsatsen. København: Frydenlund.
Klein, R.J.T., Denton, F., Huq, S. og Downing, T.E., Richels, R.G, Robinson, J., Toth, F.L. (2007). Inter-Relationsships between Adaptation and Mitigation. I: M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden, C.E. Hanson, red., Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge University Press, s. 745-777.
Klimarådet (2017). Omstilling frem mod 2030. Byggeklodser til et samfund med lavere drivhusgasudledninger.
Leerbech Jensen, M. (2011). Kommunernes Klimaindsats. En Kortlægning Af de Danske Kommuners Arbejde Med Klimaudfordringer. Speciale, Københavns Universitet.
Miljøministeriet (2014). Analyse Af IPCC Delrapport 2. Effekter, Klimatilpasning Og Sår-barhed - Med Særligt Fokus På Danmark. Miljøministeriet.
Nedergaard, P. (2009). Klimapolitik i Danmark, EU og internationalt. Kbh.: Columbus.
Papazu, I. (2016). Participatory Innovation: Storying the Renewable Energy Island Samsø. Ph.d.-dissertation. University of Copenhagen.
Regeringen (2019). Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: Retfærdig retning for Danmark.
Ringkøbing-Skjern Kommune (2013). Kommuneplan 2013-2025.
Saarnak, N.L. (2019). Kommuneplan og Kommuneplanstrategi. Danmarks Naturfredningsforening. Tilgængelig på: https://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/planlaegning/kommuneplan-og-kommuneplanstrategi/ [Tilgået d. 14. september 2019].
Tavares, R. (2016). Paradiplomacy: Cities and States as Global Players. New York: Oxford University Press.
Publiceret
2019-12-09
Citation/Eksport
Stidsen, M. (2019). Den kommunale klimaindsats 1990-2018: en komparativ analyse af fem danske kommuners klimaindsats i et historisk perspektiv. Politik, 22(3). https://doi.org/10.7146/politik.v22i3.117729