Ender Grønlands økonomi og erhvervsudvikling i fisk?

Forfattere

  • Nauja Bianco

DOI:

https://doi.org/10.7146/politik.v22i1.114839

Nøgleord:

Økonomi, Grønland, Selvstyre, Fiskeri, Erhverv

Resumé

What dilemmas and challenges are Greenland facing in the light of the wish for future independence? This article reflects on central issues relating to the Greenlandic economy and business structure of today and the possibilities in a future secession from the Kingdom of Denmark. The article demonstrates that – besides the grants from Denmark and the EU which amounts to approximately 60 % of the income of the Greenland Government – the foundation for Greenland’s economy and business structure since the 1950s and 60s has been fishery which is still thriving. The article also shows that this is a single stranded and sensitive business structure that cannot alone meet the income needs for an independent Greenland. The article points out that the Greenlandic economy needs diversification and that the business environment should be developed. Particularly innovation and new product development in the marine industry, such as development in bio-economy, could be elaborated. There is also room for entrepreneurship within the cultural and creative industries. Developments of the tourism industry must be pursued and a comprehensive strategy for attracting foreign and direct investment to Greenland should be developed.

Referencer

Amtsavisen (2018). Lufthavnsstrid og partiexit kan kaste Grønland ud i nyvalg. Tilgæn-gelig på: https://amtsavisen.dk/indland/Lufthavnsstrid-og-partiexit-kan-kaste-Groenlandud-i-nyvalg/artikel/403887 [Tilgået d. 01.12.2018]

Aningaasaqarnermut Siunnersoqatigiit/Økonomisk Råd (2018). Nunatta Aningaasaqar-nera/Grønlands økonomi 2018. Nuuk, Grønland. Tilgængelig på: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Oekonomisk%20raad/2018%20-%20%C3%B8konomisk%20r%C3%A5ds%20rapport%20dk.pdf [Tilgået d. 19.05.2019]

Aningaasaqarnermut Siunnersoqatigiit/Økonomisk Råd (2017). Nunatta Aningaasaqar-nera/Grønlands økonomi. Nuuk, Grønland.

Aningaasaqarnermut Siunnersoqatigiit/Økonomisk Råd (2016). Nunatta Aningaasaqar-nera/Grønlands økonomi. Nuuk, Grønland.

Bianco, N. (2018). Kan man leve af tang? Sermitsiaq, nr. 6. Tilgængelig på: www.sermitsiaq.ag

Christensen, A.M. (2016). Aktuelle tendenser i Grønlands økonomi. Danmarks National-bank kvartalsoversigt. 2. kvartal, 2016. Tilgængelig på: https://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2016/06/Aktuelle_tendenser_i_den_groenlandske_oekonomi_KVO2_16.pdf [Tilgået d. 01.12.2018]

Christensen, A.M. (2018 I). Stærk vækst og mangler på arbejdskraft. Danmarks Nationalbank. Tilgængelig på: http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2018/11/ANALYSE_Nr.%2020_Gr%C3%B8nlandsk%20%C3%B8konomi_DK.PDF#search=Gr%C3%B8nland [Tilgået d. 01.12.2018]

Christensen, A.M. (2018 II). Grønland udfordret trods stærk økonomi. Danmarks Nationalbank. Tilgængelig på: http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2017/08/Analyse_Gr%C3%B8nland%20udfordret%20trods%20st%C3%A6rkt%20fiskeri.pdf#search=Gr%C3%B8nland. [Tilgået d. 01.12.2018]

Danielsen, M.; Andersen, T.; Knudsen, T. & Nielsen, O. (1998): Mål og strategier i den grønlandske erhvervsudvikling. Nuuk: Grønlands Statistik.

Danmarks Evalueringsinstitut (2015). Grønlands folkeskole. Tilgængelig på https://www.eva.dk/grundskole/groenlands-folkeskole [Tilgået d. 01.12.2018].

Danmarks Evalueringsinstitut (2016). Læreruddannelsen. Evaluering af Grønlands læreruddannelse på Ilinniarfissuaq. Tilgængelig på: https://www.eva.dk/videregaaende-uddannelse/laereruddannelsen-evaluering-groenlands-laereruddannelse-paa [Tilgået d. 01.12.2018]

Folketinget (2018). Redegørelse 3/10 18 om samarbejdet i Arktis. Tilgængelig på: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/redegoerelse/R2/20181_R2.pdf

Fraser Institute (2018). Annual Survey of Mining Companies 2017. Tilgængelig på: https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2017 [Tilgået d. 01.03.2019].

Greenland Minerals Authority (s.d.). Tilgænglig på: https://www.govmin.gl/en/geology/events/news/

Grønlands Erhverv (2013). Fremtidsscenarier for Grønland. Tilgængelig på: http://ge.ga.gl/Portals/0/Erhvervsudvikling/Rapporter/Gr%F8nland%20Omskrevet%20DK.pdf. [Tilgået d. 01.12.2018]

Grønlands turismestatistik (s.d). Tilgængelig på: http://www.tourismstat.gl

Gyldendals Encyklopædi – den store danske (s.d). Tilgængelig på: www.denstoredanske.dk

Inatsisartut (2010). Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven). Tilgængelig på: http://lovgivning.gl/Lov?rid=%7B4F8B6CD0-3E04-4476-A332-2A814FBA35A1%7D. [Tilgået d. 01.12.2018]

Inatsisartut (2017). Landskassens regnskab 2017. Tilgængelig på: https://ina.gl/dvd/ EM2018/pdf/media/2535199/pkt11_em2018_landskassensregnskab2017_da.pdf. [Tilgået d. 01.12.2018]

Jydske Vestkysten (9. september 2018). Partii Naleraq forlader Grønlands regering efter lufthavnsstrid. Tilgængelig på: https://www.jv.dk/indland/Partii-Naleraq-forlader-Groenlandsregering-efter-lufthavnsstrid/artikel/2642377. [Tilgået d. 01.12.20 18]

Kalaallit Airport. Tilgængelig på: http://kair.gl/da/ [Tilgået d. 01.12.2018]

Kalaallit Nunatta Radio (KNR 9. september 2018). Partii Naleraq har forladt koalitionen. Tilgængelig på: https://www.jv.dk/indland/Partii-Naleraq-forlader-Groenlands-regeringefter-lufthavnsstrid/artikel/2642377. [Tilgået d. 01.12.2018]

Kalaallit Nunatta Radio (KNR): Naalakkersuisut – vandkraft skal tiltrække investorer. Tilgængelig på: https://knr.gl/da/nyheder/vandkraft-skal-tr%C3%A6kke-investorer-til-gr%C3%B8nland. [Tilgået d. 01.12.2018]

Marfeldt, B. (2014). Minister: Grønlands oliefond udgør 435 milliarder kr. i 2060. Tidsskriftet Ingeniøren. Tilgængelig på: https://ing.dk/artikel/minister-groenlands-oliefond-udgoer-435-milliarder-kr-i-2060-166383. [Tilgået d. 01.12.2018]

Naalakkersuisut/Grønlands Statistik (2018). Greenland in Figures 2018. Tilgængelig på: http://www.stat.gl/publ/da/GF/2018/pdf/Greenland%20in%20Figures%202018 .pdf. [Tilgået d. 01.12.2018]

Naalakkersuisut (2014). Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018. Tilgængelig på: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Raastof/DK/Gr%C3 %B8nlands%20olie%20og%20mineralstrategi%202014%202018.pdf. [Tilgået d. 01.12.2018]

Naalakkersuisut (2018). Finanslov for Grønland 2018. Tilgængelig på: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Finans/DK/Finanslov/ 2018 /FFL2018%20%20incl%20sidetal%20og%20linket%20indholdsfortegnelse%20%20DK%20til%20tryk.pdf. [Tilgået d. 01.12.2018]

Naalakkersuisut (2014). Analyse af afgiftsstrukturen for turismeerhvervet - Barrierer og potentialer for udvikling af turisme i Grønland. Tilgængelig på: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Erhverv/DA/Analyse%20af%20b arrie-rer%20for%20udvikling%20af%20turistpotentialet%20i%20Gr%C3%B8nl and%20-%20version%203%201%202014%20DOK1437275.pdf [Tilgået d. 01.12.2018]

Naalakkersuisut (2016). Turismeudvikling i Grønland. Hvad skal der til? National sektor-plan for turisme 2016-2020. Tilgængelig på: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Hearings/2015/Turismestrategi/Documents/Turismestrategi% 202016-2020%20FINAL%20DK.pdf [Tilgået d. 01.12.2018]

Naalakkersuisut (2017). Sektorplan for energiforsyning. Tilgængelig på: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Hearings/2017/Hoering%20af%20udkast%20 til%20sektorplan%20for%20energi%20og%20vandforsyning/Documents/Sektorplan%20version%2027102017.pdf. [Tilgået d. 01.12.2018]

Naalakkersuisut (2017). Billig energi, grøn energi og rent drikkevand til alle. Naalakkersuisut ruller omfattende og langsigtet energireform ud – første skridt er prisnedsættelse på el og vand. Tilgængelig på: http://www.nukissiorfiit.gl/wp-content/uploads/2018/07/Pjece-om-energireform-DK-1.pdf. [Tilgået d. 01.12.2018]

Naalakkersuisut (2018). Økonomisk redegørelse 2018. Tilgængelig på: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Finanser/Okonomisk%20Redegorelse%202018%20Dan%20A4.pdf [Tilgået d. 01.12.2018]

Nordic Council of Ministers (2018 a). Creative and cultural industries. Tilgængelig på: http://norden.-diva-portal.org/smash/get/diva2:1175681/FULLTEXT01.pdf [Tilgået d. 01.12.2018]

Nordic Council of Ministers (2018 b). Arctic Business Analysis – Bioeconomy. Tilgængelig på: http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1175656&dswid=-2861 [Tilgået d. 01.12.2018]. 10.6027/ANP2018-706

Nordic Council of Ministers (2018 c). Arctic Business Analysis – Entrepreneurship and Innovation. Tilgængelig på: http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1175 621/FULLTEXT01.pdf

Norden Business (s.d.). Tilgængelig på: https://nordenbusiness.org/dk/groenland/etablering. [Tilgået d. 01.12.2018]

Nukissiorfiit (det grønlandske energiforsyningsselskab). Tilgængelig på: http://www.nukissiorfiit.gl/

Politiken (2018). Lufthavnsstrid og partiexit kan kaste Grønland ud i nyvalg. Politiken. Tilgængelig på: https://politiken.dk/oekonomi/dkoekonomi/art6693769/Lufthavnsstrid-og-partiexit-kankaste-Gr%C3%B8nland-ud-i-nyvalg. [Tilgået d. 01.12.2018]

Rambøll Consulting (2015). Turisme. Udvikling og vækst gennem ændret lufthavnsstruktur. Tilgængelig på: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Erhverv/Turisme%20udvikling%20og%20vaekst%20gennem%20aendret %20lufthavnsstruktur/TURISME%20-%20UDVIKLING%20OG%20V%C3%8 6KST%20GENNEM%20%C3%86NDRET%20LUFTHAVNSSTRUKTUR%2 0DK.pdf. [Tilgået d. 01.12.2018]

Sermitsiaq medieavis (2019): Venturedirektør – fantastisk udvikling i iværksætteri. Tilgængelig på: https://sermitsiaq.ag/venture-direktoerfantastisk-udvikling-i-ivaerksaetteri. [Tilgået d. 01.03.2019]

Sermitsiaq medieavis (2016). Seminariet får dumpekarakter. Tilgængelig på: https://sermitsiaq.ag/node/186891. [Tilgået d. 01.12.2018]

Sermitsiaq medieavis (2018): Lufthavnspakken er vedtaget. Tilgængelig på: https://sermitsiaq.ag/lufthavnspakken-vedtaget. [Tilgået d. 01.12.2018]

Sermitsiaq medieavis (2018). Vittus: Disse mineprojekter tror vi på. Tilgængelig på: https://sermitsiaq.ag/node/208325. [Tilgået d. 01.12.2018]

Statsministeriet (2009). Lov om Grønlands selvstyre. Tilgængelig på: http://www.stm.dk/multimedia/selvstyreloven.pdf

Statsministeriet & Naalakkersuisut (2018). Aftale mellem regeringen og Naalakkersuisut om dansk engagement i lufthavnsprojektet i Grønland og styrket erhvervssamarbejde mellem Danmark og Grønland. Tilgængelig på: http://www.stm.dk/multimedia/10-09-2018_Aftale_mellem_regeringen_og_Naalakkersuisut.pdf. [Tilgået d. 01.12.2018]

Sørensen, A.K. (1983). Danmark-Grønland i det 20. århundrede – en historisk oversigt. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Têtu, P.-L. & Lasserre, F. (2017). Chinese investment in Greenland’s mining industry: Toward a new framework for foreign direct investment. The Extractive Industries and Society, årg. 4(3), s. 661-671.

Transportkommissionen (januar 2011). Transportkommissionen - betænkning. Tilgængelig på: https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Publications/Departement%20for%20Sundhed%20og%20Infrastruktur/Infrastrukturkontoret/Bet%C3%A6nkningen%20DK.pdf. [Tilgået d. 01.12.2018]

TV2 (2018). Grønlandsk parti trækker sig fra regering et døgn før Løkkebesøg. TV2. Tilgængelig på: http://nyheder.tv2.dk/politik/2018-09-09-gronlandsk-parti-traekker-sig-fraregering-et-dogn-for-lokke-besog. [Tilgået d. 01.12.2018]

Vinther, H. (2017). De grønlandske råstoffer – mineeventyret, der blev væk. Tidsskriftet Ingeniøren. Tilgængelig på: https://ing.dk/artikel/de-groenlandske-raastoffer-mineeventyretblev-vaek-203806. [Tilgået d. 01.12.2018]

Downloads

Publiceret

2019-06-20

Citation/Eksport

Bianco, N. (2019). Ender Grønlands økonomi og erhvervsudvikling i fisk?. Politik, 22(1). https://doi.org/10.7146/politik.v22i1.114839