Kalaallit pilluaritsi: Perspektiver på 10 års Selvstyre, 40-året for Hjemmestyrets indførelse og vejen til selvstændighed

Forfattere

  • Marc Jacobsen
  • Rebekka J. Knudsen
  • Minik T. Rosing

DOI:

https://doi.org/10.7146/politik.v22i1.114819

Nøgleord:

Introduktion, Selvstyre, Hjemmestyre, Selvstændighed, Grønland

Resumé

Introduktion.

Referencer

Ackrén, M. (2014). Greenlandic Paradiplomatic Relations. I: Heininen, L. (ed.) Security and Sovereignty in the North Atlantic. London: Palgrave Macmillan, s. 42-61. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137470720_4

Agneman, G & Minor, K (2018). Greenlandic Perspectives Survey. Tilgængelig på: https://samf.ku.dk/nyheder/i-groenland-maerker-de-klimaforandringerne-paa-egen-krop/ [Tilgået d. 4. maj 2019].

Bjørst, L. (2012). Politiske positioner og skift i den grønlandske klimadebat fra 2001 til 2011. Grønland, årg. 60(1), s. 2-19.

Bjørst, L. (2018). The right to ‘sustainable development’ and Greenland’s lack of a cli-mate policy. I: Gad, U. & Strandsbjerg, J. (red.), The Politics of Sustainability in the Arctic. New York: Routledge, s. 121-135.

Breum, M. (2014). Balladen om Grønland – trangen til løsrivelse, råstofferne og Dan-marks dilemma. København: Gyldendal.

Gad, U.P. (2005). Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandise-ring og modernisering. En diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat – læst som identitetspolitisk forhandling, København: Afdeling for Eskimologi og arktiske studier (Eskimologis Skrifter no. 19)

Gad, U.P. (2016). National identity politics and postcolonial sovereignty games. Green-land, Denmark and the European Union. Meddelelser om Grønland 353, Man & Society 43. København: Museum Tusculanum Publishers.

Gad, U.P. (2017). What kind of nation state will Greenland be? Securitization theory as a strategy for analyzing identity politics. Politik, årg. 20(3), s.104-120. https://doi.org/10.7146/politik.v20i3.97156

Hjemmestyreloven (1979). Lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands Hjemme-styre, Inatsisartut. Tilgængelig på: https://ina.gl/media/2529984/hjemmestyreloven-dkpluskal.pdf [Tilgået d. 22. november 2018].

Høiris, O. & Marquadt, O. (2011). Fra vild til verdensborger. Århus: Aarhus Universitetsforlag.

Jacobsen, M. (2015). The power of collective identity narration: Greenland’s way to a more autonomous foreign policy. Arctic Yearbook 2015. Akureyri: Northern Re-search Forum, s. 102–118.

Jacobsen, M. (2019a forthcoming). Greenland’s Arctic Advantage: articulations, acts and appearances of sovereignty games. Cooperation & Conflict.

Jacobsen, M. (2019b forthcoming). Arktis: Grønlands strategiske arena for større udenrigspolitisk suverænitet. Politica.

Jacobsen, M. & Gad, U.P. (2018). Setting the scene in Nuuk: Introducing the cast of characters in Greenlandic foreign policy narratives. I: K.S. Kristensen & J. Rahbek-Clemmensen (red.), Greenland and the International Politics of a Changing Arctic: Postcolonial Paradiplomacy between High and Low Politics. Routledge: Routledge Research in Polar Regions, s. 11-27. https://doi.org/10.4324/9781315162645-2

Jacobsen, M. & Herrmann, V. (2017). Introduction: Arctic International Relations in a Widened Security Perspective. Politik, årg. 20 (3), s. 6-14. https://doi.org/10.7146/politik.v20i3.97174

Kleivan, I. (1999). Sprogdebatten. I: J. Lorentzen, E. Jensen and H. Gulløv (red.), Inuit, kultur og samfund – en grundbog i eskimologi. Aarhus: Systime.

Kristensen, K. S. & Rahbek-Clemmensen, J. (2018). Greenland and the International Politics of a Changing Arctic: Postcolonial Paradiplomacy between High and Low Politics. Routledge: Routledge Research in Polar Regions. https://doi.org/10.4324/9781315162645

Langgård, K. (1998). An examination of Greenlandic awareness of ethnicity and national self-consciousness through texts produced by Greenlanders 1860s-1920s. Études/Inuit/Studies, 1 January 1998, årg. 22(1), s. 83-­107.

Lauritzen, P. (1997). Philip Lauritzen i Grønland. 21 års journalistik, (Red: A. Uhd Jep-sen), København: Tiderne Skifter.

Lynge, F. (1999). Selvstændighed for Grønland? København: Arctic Information.

Lynge, F. (2002). Den vanskelige tango - en indvendig rundtur i Riget / Tango Nalunartoq.Naalagaaffifiup iluanut pulatt. Nuuk: Atuagkat.

Naalakkersuisut (2019). Kommissorium for Forfatningskommissionen offentliggøres, 29. marts 2019. Tilgængelig på: https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/ Nyheder/2019/03/2903_forfatningskommission [Tilgået d. 4. maj 2019].

Petersen, H. (2006). Grønland i Verdenssamfundet. Udvikling og forandring af normer og praksis, Nuuk: Atuagkat.

Petersen, R. (1991). The Role of Research in the Construction of Greenlandic Identity. North Atlantic Studies, årg. 1(2), s. 17-22.

Sejersen, F. (1999). At være grønlænder – hvem sætter grænserne? I: J. Lorentzen, E. Jensen and H. Gulløv, (red.), Inuit, kultur og samfund – en grundbog i eskimologi. Århus: Systime, s. 126–131.

Skydsbjerg, H. (2002). Selvstændighed, men..., Sermitsiaq, nr. 48, s. 22.

Skydsbjerg, H. & Turnowski W. (2016). Massivt flertal for selvstændighed. Sermitsiaq.ag. Tilgængelig på: http://sermitsiaq.ag/node/192275 [Tilgået d. 22. november 2018].

Statsministeriet (2009). Lov om Grønlands Selvstyre. Tilgængelig på: http://www.stm.dk/multimedia/selvstyreloven.pdf [Tilgået d. 21. november 2018].

Sume – lyden af en revolution (2014). [film] Inuk Silis Høegh & Emile Hertling Péronard. Anorak Film.

Søbye, G. (2013). Modernization and Heritage. Ilisimatusarfik, Nuuk: Forlaget Atuagkat.

Sørensen, A.K. (1983). Danmark­Grønland i det 20. århundrede – en historisk oversigt, København: Nyt Nordisk Forlag

Thisted, K. (2017). The Greenlandic Reconciliation Commission: Ethnonationalism, Arc-tic Resources, and Post-Colonial Identity. I: L.-A. Körber, S. MacKenzie & A.S. Westerstahl (red.), Arctic Environmental Modernities From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, s. 231­246. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-39116-8_14

Thomsen, H. (1998). Ægte grønlændere og nye grønlændere – om forskellige opfattelser af grønlandskhed. Den Jyske Historiker, nr. 81, s. 21-55.

Turnowski, W. (2017). Selvstændighed kun uden forringelser. Sermitsiaq.ag. Tilgængelig på: https://sermitsiaq.ag/node/195511[Tilgået d. 22. november 2018].

Downloads

Publiceret

2019-06-20

Citation/Eksport

Jacobsen, M., Knudsen, R. J., & Rosing, M. T. (2019). Kalaallit pilluaritsi: Perspektiver på 10 års Selvstyre, 40-året for Hjemmestyrets indførelse og vejen til selvstændighed. Politik, 22(1). https://doi.org/10.7146/politik.v22i1.114819