Samfundets ledelse m.v. 1879-1954.

  • Sven Houmøller
Publiceret
1955-01-01
Citation/Eksport
Houmøller, S. (1955). Samfundets ledelse m.v. 1879-1954. Personalhistorisk Tidsskrift, 75(13_3_0102), 26-44. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79851