Tilbage til artikeldetaljer Justitiarius i den islandske Landsoverret, Konferensraad, Dr. juris Magnus Stephensens Dagbog, ført i København i Vinteren 1825-26. Download Download PDF