Släktskapen i andra led mellan konungarne Valdemar I, Knut Erikson och Bela III

  • Hans Toll
Publiceret
1939-01-01
Citation/Eksport
Toll, H. (1939). Släktskapen i andra led mellan konungarne Valdemar I, Knut Erikson och Bela III. Personalhistorisk Tidsskrift, 60(10_6_2), 160-163. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/79031