Slægterne Kielman v. Kielmansegg fra Holsten og Nedreøsterrig i dansk Tjeneste, med et Tillæg om Familien Preen.

  • Louis Bobé
Publiceret
1899-01-01
Citation/Eksport
Bobé, L. (1899). Slægterne Kielman v. Kielmansegg fra Holsten og Nedreøsterrig i dansk Tjeneste, med et Tillæg om Familien Preen. Personalhistorisk Tidsskrift, (4_2), 24-38. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78475