Familieoptegnelser til den danske Adels Personalhistorie i det 16. og 17. Aarhundrede.

  • Gustav Bang
Publiceret
1899-01-01
Citation/Eksport
Bang, G. (1899). Familieoptegnelser til den danske Adels Personalhistorie i det 16. og 17. Aarhundrede. Personalhistorisk Tidsskrift, (4_2), 16-23. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78474