Annalistiske Optegnelser fra norske Lovbøger i 16de Aarhundrede.

  • Gustav Storm
Publiceret
1880-01-01
Citation/Eksport
Storm, G. (1880). Annalistiske Optegnelser fra norske Lovbøger i 16de Aarhundrede. Personalhistorisk Tidsskrift, (1), 149-156. Hentet fra https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78130