Finanskrisen – årsager og konsekvenser

Forfattere

  • Finn Østrup

DOI:

https://doi.org/10.7146/okonomiogpolitik.v95i2.134212

Resumé

Begivenhedsforløbet kendt som finanskrisen er et vendepunkt i dansk økonomisk og finansiel historie. Over en periode på kun seks kvartaler – fra 4. kvartal 2007 til 2. kvartal 2009 – falder produktionen med 7,1 procent. Produktionsfaldet er det største siden 2. verdenskrig. Først i 3. kvartal 2014 – dvs. omtrent syv år efter krisens begyndelse – når produktionen igen over niveauet fra slutningen af 2007. Danske finansielle virksomheder har omfattende tab særligt på lån til ejendomsprojekter. Et stort antal pengeinstitutter bliver nødlidende, og mange bryder sammen. Særligt går det ud over de mellemstore pengeinstitutter. Staten intervenerer med store beløb i form af garantier og indskud af kapital i finansielle virksomheder. Krisen får – udover produktionstabet – konsekvenser på flere andre områder, blandt andet medfører krisen et skift i økonomisk tænkning.

Forfatterbiografi

Finn Østrup

Forfatter, dr.merc.

Downloads

Publiceret

2022-10-10

Citation/Eksport

Østrup, F. (2022) “Finanskrisen – årsager og konsekvenser”, Økonomi & Politik, 95(2), s. 156–170. doi: 10.7146/okonomiogpolitik.v95i2.134212.

Mest læste artikler af samme forfatter(e)