Tilbage til artikeldetaljer Metaordboka som reiskap for lemmaseleksjon og ordboksproporsjonering Download Download PDF