Tilbage til artikeldetaljer Är det svårt att använda ordlistor som är utarbetade enligt terminologiska principer? Begreppsanalysens fördelar och nackdelar Download Download PDF