Tilbage til artikeldetaljer Til Hr. Kammerraad Christensen i Anledning af hans Artikel i dette Tidsskrifts Ilte Binds 4de Hefte.