Tilbage til artikeldetaljer «Det gamle og det nye Samfund.«*) Fr. Krebs: Det gamle og det nye Samfund eller Lavstvang og Næringsfrihed. Kbhvn. 1876. Download Download PDF