Tilbage til artikeldetaljer Om marknadsekonomins förträfflighet: en sociologisk analys