Tilbage til artikeldetaljer H. Winding Pedersen: Industriens struktur og sammenslutninger. Studier fra Kobenhavns okonomiske institut Nr. 7. Kobenhavn 1965. 219 s. Pris 22.50 kr.