Tilbage til artikeldetaljer Olof Lindahl: Sveriges Nationalprodukt 1861-1951. från Konjunkturinstitutet, Serie B. 20. Stockholm 1956, 108 s. Pris 3,25 sv. kr.