Tilbage til artikeldetaljer Harald Dickson: Ekonomiska principer bakom svensk skogsvårdslaystiftning. Svenska Skogsvårdsföreningens Stockholm 1956. 189 sider, 25 sv. kr.