Tilbage til artikeldetaljer Nutidssamhällets tillkomst Kvantitativt studerad