Tilbage til artikeldetaljer P. Nyboe Andersen: Laanerenten. En teoretisk historisk Undersøgelse med særlig Henblik paa Renteudviklingen i Danmark. Med Bidrag af Bent Hansen, Sigurd Jensen og P. Sloth Carlsen. Udgivet af Nordisk Livsforsikrings-Aktieselskab 1897 og Nordisk Ulykkesforsikrings-Aktieselskab 1898. København 421 Sider.