BOSTADSPRODUKTIONSSAKKUNNIGAS BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL LAG OM SPARFÖRENINGAR M. M. Stockholm 1935. 218 S. BETÄNKANDE ANGÅENDE DELS PLANMÄSSIGT SPARANDE OCH DELS STATLIGA (avgivet av Befolkningskommissionen). Stockholm 1936. 55 S.

Forfattere

  • Jens Toftegaard

Forfatterbiografi

Jens Toftegaard

N/A

Downloads

Publiceret

1937-01-01

Citation/Eksport

Toftegaard, J. (1937). BOSTADSPRODUKTIONSSAKKUNNIGAS BETÄNKANDE MED FÖRSLAG TILL LAG OM SPARFÖRENINGAR M. M. Stockholm 1935. 218 S. BETÄNKANDE ANGÅENDE DELS PLANMÄSSIGT SPARANDE OCH DELS STATLIGA (avgivet av Befolkningskommissionen). Stockholm 1936. 55 S. Nationaløkonomisk Tidsskrift, 3. Hentet fra https://tidsskrift.dk/nationaloekonomisktidsskrift/article/view/59952