Tilbage til artikeldetaljer Thorsten Odhe: DET EKONOMISKA LIVETS MÄTARE, Stockholm 1933. 72 S. (Serien Kooperativa Förbundets småskrifter). Kr. 0.75.