Tilbage til artikeldetaljer Nogle nyere Undersøgelser om Forholdet mellem Arbejdstid og Arbejdsydelse. Download Download PDF