Tilbage til artikeldetaljer Befolkningsforholdene i det 19. Aarhundrede. Statistisk Tabelværk. 5. Række, Litra A, Nr. 5. Udgivet af Statens statistiske Bureau. København 1905. (182 S.).