Tilbage til artikeldetaljer Alderdomsunderstøttelsen i Danmark efter Lov af 9. April 1891.