Tilbage til artikeldetaljer Fæstegaarde og Overgang til Selvejendom. Antallet af de d. 1. Januar 1879 bortfæstede og bortforpagtede Bøndergaarde samt Fæstegaardes Overgang til Selvejendom eller Arvefæste i de 14 Aar fra 1879 til 1892. I: Statistiske Meddelelser 3. R., 13. Bd. Udgivet af det Statistiske Bureau. København, 1894.