Tilbage til artikeldetaljer Den svenske Bankkommittés Betænkning. 1924 Års Bankkommitté. Betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 Juni 1911 (Nr. 74) om bankrörelse m. m. Statens off. utr. 1927: 11. Stockholm 227 Sider.